Clicky

หญ้าเทียม infill | MercyTurf
Language
mercyturf@gmail.com 86 158 2129 7807

เราจัดจำหน่ายมืออาชีพและผู้ผลิตหญ้าเทียม infill 7 years.The เวลาในการก่อสร้างเป็นระยะสั้น มันสามารถปูในยางมะตอยปูนซีเมนต์ทรายหนักและสถานที่อื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ หญ้าปลอมไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยหรือการส่งน้ำ

 

Scroll to Top